เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด ก่อตั้งในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 56 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 336 ล้านบาท และในปี 2561 มีส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,219 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพในทุกขั้นตอน การจัดตั้งนิติบุคคล และบริการหลังการขาย บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างดีมากในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 20 ปี มีความน่าเชื่อถือ ระบบการเงินมั่นคง ไม่เคยประสบปัญหาหนี้ NPL กับสถาบันการเงินแม้แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540

บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลางในปี พ.ศ. 2555 รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลางในปี พ.ศ. 2558 และรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาแพงในปี พ.ศ. 2561 จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA)

ข้อมูลบริษัท

เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียน : 18 พฤษภาคม 2532
ทะเบียนเลขที่ : 0105532045738 (เดิมเลขที่ 4572/2532)
ทุนจดทะเบียน : 336 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2560 : จำนวน 1,219 ล้านบาท
ที่ตั้งสำนักงาน : 231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-392-1066-8
โทรสาร : 02-392-1069

นโยบายการทำงาน

วิสัยทัศน์
ประสบความสำเร็จในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปรัชญาการทำงาน
สานประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

พันธกิจ
สร้างบ้านที่มีคุณภาพดีที่สุดในแต่ละ Segment และในราคาที่เหมาะสม วางรากฐาน ให้นิติบุคคลหมู่บ้านมีระบบงานและคุณภาพที่ดี พัฒนาระบบวิธีการทำงาน สินค้าและ บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบและความใส่ใจ

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด เน้นระบบการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่ดีในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังจะต้องมีคุณภาพดีเยี่ยม ก่อนจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้าทุกราย อีกทั้งยังมุ่งมั่นให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายโดยการจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรให้แก่ลูกบ้าน ในระยะเริ่มต้นบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการบริหารงานต่างๆให้กับคณะกรรมการ ส่วนกลาง และช่วยเหลือคณะกรรมการส่วนกลาง ที่เข้ามาบริหารหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดระบบบริหาร สังคม และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีต่อไปในอนาคต