• The Exclusive

    สร้างด้วย.. ใจ

ประวัติบริษัท

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัท 56 ล้านบาท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพในทุกขั้นตอน ทั้งในภาพรวมของโครงการและของบ้านแต่ละหลัง อีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อสร้างสังคมคุณภาพให้กับผู้อยู่อาศัย นอกเหนือไปกว่านั้น อีกสิ่งที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน คือการบริการหลังการขาย มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับการบริหารงานโดยทีมงานที่มากประสบการณ์ ทำให้บริษัทสามารถยืนหยัดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 20 ปี มีความน่าเชื่อถือ ระบบการเงินมั่นคง ไม่เคยประสบปัญหาหนี้ NPL กับสถาบันการเงินแม้แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ปัจจุบันในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจำนวน 1,055 ล้านบาท ณ ปี 2560 นอกเหนือจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาแพง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA)

 


Project Timeline


2561-ปัจจุบัน

The Exclusive รัชดา - วงศ์สว่าง

ทาวน์โฮม
มูลค่า n/a
จำนวน 73 Unit
---------------------------------
นนทบุรี


2558 - ปัจจุบัน

The Exclusive วงแหวน - รามอินทรา

ทาวน์โฮม บ้านแฝด
มูลค่า 1,200 ล้านบาท
จำนวน 379 Unit
---------------------------------
กรุงเทพฯ


2558 - ปัจจุบัน

The Exclusive แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์

ทาวน์โฮม
มูลค่า 650 ล้านบาท
จำนวน 254 Unit
---------------------------------
นนทบุรี


2556 - 2558

The Exclusive สาทร - กัลปพฤกษ์

ทาวน์โฮม
มูลค่า 509 ล้านบาท
จำนวน 134 Unit
---------------------------------
กรุงเทพฯ


2555 - 2557

The Exclusive แคราย - งามวงศ์วาน

ทาวน์โฮม
มูลค่า 454 ล้านบาท
จำนวน 142 Unit
---------------------------------
นนทบุรี


2554 - 2556

The Exclusive พัฒนาการ - ทองหล่อ

ทาวน์โฮม
มูลค่า 1,127 ล้านบาท
จำนวน 350 Unit
---------------------------------
กรุงเทพฯ


2553 - 2555

The Exclusive นวลจันทร์ - รามอินทรา

ทาวน์โฮม
มูลค่า 480 ล้านบาท
จำนวน 215 Unit
---------------------------------
กรุงเทพฯ


2552 - 2554

The Exclusive อ่อนนุช 2

ทาวน์โฮม บ้านแฝด
มูลค่า 630 ล้านบาท
จำนวน 237 Unit
---------------------------------
กรุงเทพฯ


2551 - 2553

The Exclusive สวนหลวง ร.9

ทาวน์โฮม
มูลค่า 570 ล้านบาท
จำนวน 254 Unit
---------------------------------
กรุงเทพฯ


2549 - 2551

The Exclusive อ่อนนุช 1

ทาวน์โฮม
มูลค่า 280 ล้านบาท
จำนวน 113 Unit
---------------------------------
กรุงเทพฯ


2547 - 2549

The Exclusive พัฒนาการ 32

บ้านเดี่ยว
มูลค่า 460 ล้านบาท
จำนวน 56 Unit
---------------------------------
กรุงเทพฯ


2545 - 2546

บ้านพัฒนาการ

บ้านเดี่ยว
มูลค่า 200 ล้านบาท
จำนวน 20 Unit
---------------------------------
กรุงเทพฯ


2544 - 2546

บ้านลมทะเล 2

บ้าน
มูลค่า 200 ล้านบาท
จำนวน 91 Unit
---------------------------------
ระยอง


2542 - 2545

บ้านลมทะเล 1

บ้าน
มูลค่า 450 ล้านบาท
จำนวน 228 Unit
---------------------------------
ระยอง

ข้อมูลบริษัท

  • เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียน : 18 พฤษภาคม 2532
  • ทะเบียนเลขที่ : 0105532045738 (เดิมเลขที่ 4572/2532)
  • ทุนจดทะเบียน : 168 ล้านบาท
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2560 : จำนวน 1,055 ล้านบาท
  • ที่ตั้งสำนักงาน : 231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • โทรศัพท์ : 02-392-1066-8
  • โทรสาร : 02-392-1069  

นโยบายการทำงาน

วิสัยทัศน์

ประสบความสำเร็จในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปรัชญาการทำงาน

สานประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

พันธกิจ

สร้างบ้านที่มีคุณภาพดีที่สุดในแต่ละ segment และในราคาที่เหมาะสม วางรากฐานให้นิติบุคคลหมู่บ้านมีระบบงานและคุณภาพที่ดี พัฒนาระบบวิธีการทำงาน สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

 

ความรับผิดชอบและความใส่ใจ

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด เน้นระบบการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่ดีในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังจะต้องมีคุณภาพดีเยี่ยม ก่อนจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้าทุกราย อีกทั้งยังมุ่งมั่นให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายโดยการจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรให้แก่ลูกบ้าน ในระยะเริ่มต้นบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการบริหารงานต่างๆให้กับคณะกรรมการ ส่วนกลาง และช่วยเหลือคณะกรรมการส่วนกลาง ที่เข้ามาบริหารหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดระบบบริหาร สังคม และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีต่อไปในอนาคต

คณะผู้บริหาร

1. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี

2. ดร.ชุมพล พรประภา

3. คุณพีรชา ศิริโสภณา

4. คุณอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

5. คุณประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

6. คุณวิสิฐศักดิ์ ศรีวิไล

7. คุณจำเริญ รุ่งรัศมีโชติ

8. คุณพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์

9. คุณสุทธิชัย พูนลาภทวี

10. ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์

 

กรรมการผู้จัดการ

1. คุณสุทธิชัย พูนลาภทวี

รางวัลที่ได้รับ

คำพูดของลูกค้าที่ซื้อบ้านกับเรา

ร่วมแสดงความประทับใจ

ติดต่อเรา

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด

231/14 ซ.เอกมัย 7 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 392 1066-8 โทรสาร 02 392 1069


Follow Us :