• The Exclusive

 1. วิศวกรโครงการ Project Engineer

  หลายอัตรา
 2. ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   วิศวกรโครงการ Project Engineer

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

  • อัตรา :

   หลายอัตรา

  • เงินเดือน :

   ตามโครงสร้างของบริษัท

  • รายละเอียดงาน :

   1. วางแผนและเตรียมงานสำหรับการก่อสร้าง
   2. ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านปริมาณ เวลาและคุณภาพ
   3. หมายเหตุ :จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้จัดการโครงการต่อไปในอนาคต

  • คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

   1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
   2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง)
   3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
   4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
   5. สามารถพัฒนาให้เป็นผู้จัดการโครงการได้ในอนาคต
   6. สามารถเขียนแบบ ออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคาได้
   7. มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
   8. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Auto cad ได้
   9. ไม่มีพันธะทางทหาร
   10. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

  • สวัสดิการ

   1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
   2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
   3. งานเลี้ยงประจำปี
   4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
   5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

  • ติดต่อ

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
   231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
   กรุงเทพมหานคร 10110
   โทร : 02-392-1066-8

  ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   วิศวกรโครงการ Project Engineer

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

  • ชื่อ-นามสกุล *

  • เพศ *

  • วัน/เดือน/ปี เกิด *

  • อายุ ( ปี )*

  • อีเมล์ *

  • หมายเลขบัตรประชาชน

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ *

  • ที่อยู่ปัจจุบัน *

  • สามารถเริ่มงานได้วันที่ *

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร

  • อัพโหลด Resume *

   (รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

  • ยืนยันรหัส *

 3. พนักงานธุรการก่อสร้าง Construction Support Officer

  หลายอัตรา
 4. ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   พนักงานธุรการก่อสร้าง Construction Support Officer

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

  • อัตรา :

   หลายอัตรา

  • เงินเดือน :

   ตามโครงสร้างบริษัท

  • รายละเอียดงาน :

   1. ดูแลงานธุรการและเอกสารของ โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ
   2. จัดทำบันทึกรายงานการประชุม / รายงานประจำสัปดาห์
   3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและสำนักงานใหญ่
   4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   5. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (เงินเดือนสูงกว่าทำงาน 5 วัน)
   6. ปฏิบัติงานที่สำนักงานภายในบริเวณโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

  • คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

   1. เพศหญิง อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
   2. วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
   3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
   4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
   5. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบและการเจรจาต่อรองที่ดี
   6. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

  • สวัสดิการ

   1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
   2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
   3. งานเลี้ยงประจำปี
   4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
   5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

  • ติดต่อ

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
   231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
   กรุงเทพมหานคร 10110
   โทร : 02-392-1066-8

  ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   พนักงานธุรการก่อสร้าง Construction Support Officer

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

  • ชื่อ-นามสกุล *

  • เพศ *

  • วัน/เดือน/ปี เกิด *

  • อายุ ( ปี )*

  • อีเมล์ *

  • หมายเลขบัตรประชาชน

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ *

  • ที่อยู่ปัจจุบัน *

  • สามารถเริ่มงานได้วันที่ *

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร

  • อัพโหลด Resume *

   (รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

  • ยืนยันรหัส *

 5. วิศวกรสนาม Site Engineer

  หลายอัตรา
 6. ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   วิศวกรสนาม Site Engineer

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

  • อัตรา :

   หลายอัตรา

  • เงินเดือน :

   ตามโครงสร้างบริษัท

  • รายละเอียดงาน :

   1. ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเแบบและตารางเวลาที่กำหนดไว้
   2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
   3. ตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้อง
   4. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

  • คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

   1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
   2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง)
   3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
   4. สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้
   5. มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
   6. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
   7. ไม่มีพันธะทางทหาร
   8. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ) อย่างน้อย 1-5 ปี
   9. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

  • สวัสดิการ

   1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
   2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
   3. งานเลี้ยงประจำปี
   4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
   5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

  • ติดต่อ

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
   231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
   กรุงเทพมหานคร 10110
   โทร : 02-392-1066-8

  ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   วิศวกรสนาม Site Engineer

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

  • ชื่อ-นามสกุล *

  • เพศ *

  • วัน/เดือน/ปี เกิด *

  • อายุ ( ปี )*

  • อีเมล์ *

  • หมายเลขบัตรประชาชน

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ *

  • ที่อยู่ปัจจุบัน *

  • สามารถเริ่มงานได้วันที่ *

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร

  • อัพโหลด Resume *

   (รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

  • ยืนยันรหัส *

 7. ผู้ควบคุมงาน Foreman

  หลายอัตรา
 8. ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   ผู้ควบคุมงาน Foreman

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

  • อัตรา :

   หลายอัตรา

  • เงินเดือน :

   ตามโครงสร้างบริษัท

  • รายละเอียดงาน :

   1. ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแบบและตารางเวลาที่กำหนด
   2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
   3. ตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้อง
   4. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

  • คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

   1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
   2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง ขึ้นไป
   3. สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้
   4. มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
   5. ไม่มีพันธะทางทหาร
   6. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
   7. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

  • สวัสดิการ

   1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
   2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
   3. งานเลี้ยงประจำปี
   4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
   5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

  • ติดต่อ

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
   231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
   กรุงเทพมหานคร 10110
   โทร : 02-392-1066-8

  ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   ผู้ควบคุมงาน Foreman

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ

  • ชื่อ-นามสกุล *

  • เพศ *

  • วัน/เดือน/ปี เกิด *

  • อายุ ( ปี )*

  • อีเมล์ *

  • หมายเลขบัตรประชาชน

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ *

  • ที่อยู่ปัจจุบัน *

  • สามารถเริ่มงานได้วันที่ *

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร

  • อัพโหลด Resume *

   (รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

  • ยืนยันรหัส *

บรรยากาศการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ด้วยความเชื่อว่าบรรยากาศการทำงานที่ดีจะช่วยส่งเสริมการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งสร้างให้พนักงานในองค์กรทุกคนรักในงานที่ทำ และเห็นความสำคัญในหน้าที่ของตัวเอง นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนการทำงานเป็นทีม บรรยากาศของการทำงานจึงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ

 

วัฒนธรรมองค์กร

1. ไม่เกี่ยงงาน เต็มใจทำงานให้ฝ่ายอื่นๆและเพื่อนร่วมงานในฝ่ายเดียวกัน
2. ปลูกฝังให้คิดปฏิบัติงาน โดยถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งเสมอ
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีวินัย
4. มีสำนึกรับผิดชอบสูง
5. มีบรรยากาศเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
6. พัฒนาการบริหารคน มีรางวัลกับผู้มีผลงาน ทำโทษผู้ทำไม่ดี
7. มีความมุ่งมั่น ความพยายาม อดทนในการแก้ปัญหา และมองการแก้ปัญหาในทางบวก

 

สวัสดิการพิเศษ

มีรูปแบบการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน 

 • การขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมราคารถ (กรณีใช้รถในงานบริษัท)
 • กองทุนประกันสังคม
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำตำแหน่งงาน
 • พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 

พูดคุยกับพนักงานของเรา