บ้านดีมีดาวน์ ลงทะเบียนอย่างไร รัฐถึงช่วยดาวน์ 50,000

บ้านดีมีดาวน์ ลงทะเบียนอย่างไร รัฐถึงช่วยดาวน์ 50,000
บ้านดีมีดาวน์ ลงทะเบียนอย่างไร รัฐถึงช่วยดาวน์ 50,000
เปิดให้ลงทะเบียน บ้านดีมีดาวน์ รัฐช่วยดาวน์ 50,000 เข้ารับสิทธิ์ผ่านการลงทะเบียนที่เว็บไซต์แล้ว เริ่ม 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63
อีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาสำหรับคนอยากมีบ้าน เพื่อช่วยสนับสนุนและแบ่งเบา โดยรัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระผ่อนดาวน์ ให้คนละ 50,000 บาท ส่วนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นั้น ต้องลงทะเบียนให้ทัน เพราะจำนวนจำกัดแค่ 100,000 รายเท่านั้น
เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์มีดังนี้
  • ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
  • อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย
  • ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62-31 มี.ค. 63
 

 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ "บ้านดีมีดาวน์"
1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com เริ่ม 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับกรมการปกครอง กรมสรรพากร NCB และ ITMX
2. หากผ่านคุณสมบัติจะได้รับ SMS แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก
กรมการปกครอง เช็กว่ามีตัวตนตามฐานข้อมูล กรมสรรพากร เช็กว่าอยู่ในระบบฐานภาษี และมีรายได้ปีละไม่เกิน 1,200,000 ล้านบาทต่อปี
3. สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ และดำเนินการอนุมัติเงินกู้รวมถึงจดจำนองให้แล้วเสร็จ โดยสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบ หากตรวจสอบพบภายหลังพบว่ามี 2 ข้อดังนี้
3.1 ผู้ได้รับสิทธิ์มีการขอกู้ที่ผิดวัตถุประสงค์มาตรการ
3.2 เป็นผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองก่อน 27 พ.ย. 62
4. ระบบตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินของผู้ร่วมมาตรการกับ NCB และ ITMX เช็กวัตถุประสงค์การกู้กับสถาบันการเงิน
วันจดจำนองกับ NCB และความถูกต้องของเลขที่ PROMPT PAY (ID card เท่านั้น) กับ ITMX
5. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างผ่านเรียบร้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก

เพียงเท่านี้ เพื่อนๆ ก็จะได้ใช้สิทธิ์บ้านดีมีดาวน์กันแล้วค่ะ