ติดต่อเสนอขายที่ดิน

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับซื้อที่ดินขนาดตั้งแต่ 5-30 ไร่ สำหรับพัฒนาโครงการบ้าน และทาวน์โฮม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล