ร่วมงานกับเรา

เป็นส่วนหนึ่งของการ “สร้างที่อยู่อาศัยและสังคมที่เป็นมิตร” กับ PEACE & LIVING

ตำแหน่งงาน

1. พนักงานการตลาดโครงการ (Product marketing )

ประกาศเมื่อวันที่

1 อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาดโครงการ (Product marketing )
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 8 MB. (ประเภทไฟล์ gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)
ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาดโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างของบริษัท
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท


รายละเอียดงาน
- วางแผนการตลาด (marketing plan) และงบประมาณการตลาดสำหรับโครงการ ร่วมกับทีมการตลาดและผู้บริหารสายงาน
- บริหารงานการตลาดด้านการสื่อสาร โดยคัดเลือก ใช้ช่องทางสื่อสารและวิธีการสื่อสารการตลาดตาม marketing plan หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
- เจรจาต่อรอง หาทางลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดยอดขาย
- บริหารจัดการ และพัฒนาการจัดเก็บและใช้ first-party customer data ของผู้สนใจโครงการและลูกค้า เพื่อประโยชน์ทางการตลาด
- บริหารจัดการ product feedback loop ด้านการทำความรู้จักลูกค้าและผลตอบรับต่อสินค้าโครงการ ทั้งจากทีมขายโครงการ ผู้สนใจโครงการ และลูกค้า
- หาทางพัฒนาองค์ความรู้ และ technology ใหม่ ๆ ทางการตลาด การบริหารช่องการการตลาด และการสื่อสารโครงการเพื่อลดหรือควบคุมค่าใช้จ่ายการตลาดต่อยอดเข้าชมโครงการ และต่อยอดขาย
- สื่อสาร brand โครงการและ brand บริษัท ผ่านสื่อที่บริษัทหรือที่ outsource agency ควบคุม ตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ผู้บริหารสายงานกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาวคุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1.อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital marketing อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การสื่อสาร สถิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ดี
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.หากมีความรู้ด้านเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ เช่น SEO SEM การใช้ Google adword, Google analytic, Facebook analytic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถทำการตลาดโดยใช้เครื่องมือ Facebook,Google,Instargram ฯลฯ
7.เจรจาต่อรอง หาทางลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดยอดขายอย่างต่อเนื่อง
8.สามารถใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่องเเคล่ว : MS Office,Outlook,Photoshop,illustratorสวัสดิการ :
1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
3. งานเลี้ยงสังสรรค์
4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัทติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-392-1066-8

2. วิศวกรโครงการ Project Engineer

ประกาศเมื่อวันที่ 17/04/2020

หลาย อัตรา

ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ Project Engineer
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างของบริษัท

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 8 MB. (ประเภทไฟล์ gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)
ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ Project Engineer
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างของบริษัท
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน : วางแผนและเตรียมงานสำหรับการก่อสร้าง ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านปริมาณเวลาและคุณภาพ
หมายเหตุ : จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้จัดการโครงการต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง)
3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ) อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
5. สามารถพัฒนาให้เป็นผู้จัดการโครงการได้ในอนาคต
6. สามารถเขียนแบบ, ออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคาได้
7. มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
8. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
9. ไม่มีพันธะทางทหาร
10. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

สวัสดิการ :
1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
3. งานเลี้ยงสังสรรค์
4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-392-1066-8

3. วิศวกรสนาม Site Engineer

ประกาศเมื่อวันที่ 17/04/2020

หลาย อัตรา

ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม Site Engineer
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างของบริษัท

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 8 MB. (ประเภทไฟล์ gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)
ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม Site Engineer
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างของบริษัท
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน : 
1. ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแบบและตารางเวลาที่กำหนดไว้
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
3. ตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้อง
4. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง)
3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ) อย่างน้อย 1-5 ปี
5. สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้
6. มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
7. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
8. ไม่มีพันธะทางทหาร
9. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

สวัสดิการ :
1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
3. งานเลี้ยงสังสรรค์
4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-392-1066-8

4. ผู้ควบคุมงาน Foreman

ประกาศเมื่อวันที่ 17/04/2020

หลาย อัตรา

ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมงาน Foreman
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างของบริษัท

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 8 MB. (ประเภทไฟล์ gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)
ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมงาน Foreman
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างของบริษัท
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน : 
1. ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแบบและตารางเวลาที่กำหนดไว้
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
3. ตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้อง
4. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้
5. มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
6. ไม่มีพันธะทางทหาร
7. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

สวัสดิการ :
1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
3. งานเลี้ยงสังสรรค์
4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-392-1066-8

5. พนักงานธุรการก่อสร้าง Construction Support Officer

ประกาศเมื่อวันที่ 17/04/2020

หลาย อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการก่อสร้าง Construction Support Officer
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างของบริษัท

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 8 MB. (ประเภทไฟล์ gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)
ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการก่อสร้าง Construction Support Officer
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการก่อสร้างของบริษัท
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน :
1. ดูแลงานธุรการและเอกสารของโครงการก่อสร้างของบริษัท
2. จัดทำบันทึกรายงานการประชุม / รายงานประจำสัปดาห์
3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและสำนักงานใหญ๋
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (เงินเดือนสูงกว่าทำงาน 5 วัน)
6. ปฏิบัติงานที่สำนักงานภายในบริเวณโครงการก่อสร้างของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. เพศหญิง อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบและการเจรจาต่อรองที่ดี
6. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

สวัสดิการ :
1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
3. งานเลี้ยงสังสรรค์
4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-392-1066-8

6. พนักงานขาย Sales Executive

ประกาศเมื่อวันที่ 17/04/2020

หลาย อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานขาย Sales Executive
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการของบริษัทฯ

กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 8 MB. (ประเภทไฟล์ gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)
ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตำแหน่ง : พนักงานขาย Sales Executive
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการของบริษัทฯ
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทรายละเอียดงาน :
รับผิดชอบการนำเสนอการขาย  การจอง  ประสานงานเพื่อการทำสัญญาเเละให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อเบื้องต้นเเก่ลูกค้า


คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :
1. เพศชาย /หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการเจราจา  มีใจรักงานขายเเละงานบริการ
4. มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปี 
5. สะดวกเดินทางย้ายที่อยู่ได้

 


สวัสดิการ :
1. ผลตอบแทนสูง ปรับอัตราเงินเดือนทุกปีตามผลงานประจำปี
2. โบนัสประจำปีเฉลี่ย 3-6 เดือนต่อปี
3. งานเลี้ยงสังสรรค์
4. ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท


ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-392-1066-8

Refresh

⠀⠀⠀

Refresh

⠀⠀⠀

Refresh

⠀⠀⠀

Refresh

⠀⠀⠀

Refresh

⠀⠀⠀

Refresh

⠀⠀⠀