ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียน : 18 พฤษภาคม 2532
ทะเบียนเลขที่ : 0107564000197
ทุนจดทะเบียน : 504 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 : จำนวน 2,271.1 ล้านบาท
ที่ตั้งสำนักงาน : 231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-392-1066-8
โทรสาร : 02-392-1069

นโยบายการทำงาน

นโยบายการทำงาน

วิสัยทัศน์
ประสบความสำเร็จในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปรัชญาการทำงาน
สานประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

พันธกิจ
สร้างบ้านที่มีคุณภาพดีที่สุดในแต่ละ Segment และในราคาที่เหมาะสม วางรากฐาน ให้นิติบุคคลหมู่บ้านมีระบบงานและคุณภาพที่ดี พัฒนาระบบวิธีการทำงาน สินค้าและ บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น